Account-handling & Werving
De behandeling en werving van nieuwe klanten is niet altijd even eenvoudig.
Logisch, er zijn immers nogal wat behandel- en wervingsmogelijkheden.
En, laten we eerlijk zijn, vaak ontbreekt het u aan tijd om hier eens serieus aandacht aan te besteden. Uw persoonlijke stijl is meestal doorslaggevend en het succes uit het verleden ‘sterkt’ u in de gedachte dat uw aanpak nog niet eens zo gek is...

Waarschijnlijk heeft u gelijk, maar...
Toch blijft het een feit dat er andere, snellere en zelfs betere wegen zijn die u ‘naar Rome’ brengen. Soms kan één zg. klankbordgesprek voldoende zijn.
Soms zijn meerdere besprekingen (kan in wisselende samenstellingen zijn) noodzakelijk om inzicht te verschaffen. Soms kan het voorkomen dat bepaalde zaken beter eerst onderzocht en uitgewerkt worden om u overtuigend in de goede richting te kunnen wijzen. Het resultaat staat centraal. Sowieso behoudt u zelf de regie over de wijze en intensiteit waarmee u gespreksonderwerpen wilt behandelen.

Gommers Holding wil graag samen met u kijken naar uw benaderingswijze van bestaande én nieuwe relaties. We verschaffen u nieuwe inzichten, komen met voorbeelden en leveren, indien u dat wenst, een uitgewerkt verbeterplan.
eXTReMe Tracker